Burçlar Nasıl Ortaya Çıktı

Yüzyıllardan beri insanoğlu, yıldızlara, gökyüzüne, gezegenlere ve takım yıldızlarına bakarak geçmişini ve geleceğini bilmeye kendisini adamıştır. Çok eski bir tarihe dayanan burçların keşfi halen günümüzde karakter belirlemek için kullanılan bir bilim dalıdır. Tarihe baktığımız zaman astrolojinin çıkış noktasının Mezopotamya olduğunu görmekteyiz. Asurlar, Babiller ve Sümerler astroloji hakkında büyük ilerlemeye imza atmışlardır. İnşa ettikleri tapınakları astroloji ile birleştirerek bazı inançları da kendilerine göre geliştirmişlerdir. Sümerler çivi yazısını bulur bulmaz astroloji ile ilgili olan tabletleri resmetmişlerdir. İlk astrologların günümüze kadar gelen hikayesinin Sümerli rahiplerin başlatmış olma bilgisi halen sabittir. Gökyüzündeki takımyıldızlarını oluşturan burçlar 12 takımyıldızı olarak incelenmektedir. Bu 12 takımyıldızına Zodyak takımyıldızı ismi verilir. Bu takımyıldızlarının Roma ve Yunan mitolojisinde kendine özgü hikayeleri vardır. Burçların ortaya çıkmasında her burcun özelliklerinin rol oynadığı bilinir. Doğum tarihine denk gelen burçlar insanoğlunun karakterini belirlerken, doğum saati ve bu saatlerde doğum gezegeninin konumu da sosyal hayattaki davranışları belirlemektedir. Burçların durumu kutsal kitaplarda da geçmektedir. Bu da burçlara inanmanın gerçekliğini insanlara göstermektedir. Her burcun kendine özgü bir hikayesi çok eski zamanlardan kulağımıza gelmiştir. Peki; hangi burç hangi hikayeleri içinde saklamaktadır?

Burçlar Ve Ortaya Çıkış Hikâyeleri

Koç Burcu

(21 Mart-20 Nisan) aralığında doğan kişiler koç burcu olarak doğmaktadır. Bu burcun tarihçesinde Yunan mitolojisinde önemli bir yer kaplayan Argonatların altın postlu koçu bulunmaktadır. Koçu avlamaya giden iason nedeni ile koç göğe yükselerek takım yıldızını oluşturmuştur.

Boğa Burcu

(21 Nisan-20 Mayıs) aralığında doğanlar boğa burcu olarak doğmaktadır. Bir efsaneye göre bir prenses Girit Adası’na kaçırılmak istenir. Kaçırılması düşünülen gecede kılık değiştirir ve boğa şekline girer. Bu nedenden bu tarihler arasında doğanlar boğa burcu olarak belirlenmiştir.

İkizler Burcu 

(22 Mayıs-21 Haziran) arası doğanlar ikizler burcu olarak doğmaktadır. Sparta kraliçesinin Castor ve Pollux isimli iki oğlu bulunmaktadır. Bu iki oğuldan birisi ölümsüz diğeri ise ölümlüdür. Jüpiter tanrısı ikisini de gökyüzüne yükseltir ve bu tarihte doğanları da ikizler burcu olarak ilan eder.

Yengeç Burcu 

(22 Haziran-22 Temmuz) tarihleri aralığında doğanlar yengeç burcudur. Büyük savaşçı Herkül’e bir gün Miken kralı tarafından bir takım görevler verilir. Bu görevlerin tümü bir birinden zordur. Görevler 12 tane olarak belirlenmiş ve 2. görev ise Hidra isimli bir canavarı öldürmesidir. Bu görevde ölen savaşçı göğe yükselir ve takımyıldızı olarak kendisine yengeci seçer. Bu tarihte doğanlar yengeç burcu olarak ilan edilir.

Aslan Burcu 

(22 Temmuz-23 Ağustos) tarihleri arasında doğanlar aslan burcudur. Miken kralı Herküle Lion’u öldürme görevi verir. Herkül Lionu öldürdükten sonra göğe yükselir ve aslan takım yıldızını seçerek bu takım yıldızının gelişmesini sağlar. Güç sembolü olarak bilinen aslan burcu, bir aslanı yendiği için güçlü insanların burcu olarak kabul görür.

Başak Burcu 

(24 Ağustuos-23 Eylül) tarihleri aralığında doğanlar başak burcu olarak kabul edilir. Erigone babasının ölümünden çok fazla etkilenir. Bu acıya daha fazla dayanamayan genç kız, takımyıldızı olarak başak burcunda göğe yükselir.

Terazi Burcu 

(24 Eylül-23 Ekim) tarihleri aralığında doğanlar terazi burcu olarak bilinirler. Antik Roma zamanında insanların gece ve gündüzü eşit zamanlarda yaşaması eşitlik ve dengenin sembolü olarak kabul görmüştür. Bu burcun sembolü Sezar’ın ölümü olarak kabul edilir.

Akrep Burcu 

(24 Ekim-22 Kasım) tarihleri arasında doğanlar akrep burcu olarak doğarlar. Orion’u öldüren akrepten ismini almış olan akrep burcu, yunan mitolojisinde büyük bir yer kaplamaktadır. Orion takım yıldızı gökyüzü altına inerek akrep takım yıldızı ile birlikte bulunurlar.

Yay Burcu 

(23 Kasım-22 Aralık) tarihleri arasında doğanlar yay burcu olarak dünyaya gelmektedir. Yunan mitolojisinde büyük bir yer kaplayan Tanrı Pan’ın oğlu, okçuluğu icat eden Crosus olarak anılmaktadır. Yarı insan yarı at figürü ile anılan bu varlık, ok ve yayın akrebin kalbine doğrultulmuş olması ile tabir edilmektedir. Yay burcu yenilmeyen akrebin yenilmesi ile özgürlüğünü de kazanır.

Oğlak Burcu 

(23 Aralık-20 Ocak) tarihleri arasında doğanlar oğlak burcu olarak dünyaya gelir. Hermes’in oğlu olan Pan, oğlak boynuzlarından ve toynaklarından müzik aleti yapan bir kişidir. Su perilerinin ve çobanların tanrısı olarak bilinen Pan, akla gelebilecek tüm vahşi yerleri kendisine ev olarak benimsemiştir. Kılık değiştirerek denize atlayan Typhon’u öldürdüğünde başarı dengesi olarak göğe yükselir.

Kova Burcu 

(21 Ocak-19 Şubat) tarihleri arasında doğanlar kova burcudur. Uranüs Yunan mitolojisinde kova burcunu yönetir. Tanrılara içecek sunmak üzere Olympus dağına kaçırılan bir çoban bu alanda göğe yükselerek kova burcunun takım yıldızına katılır.

Balık Burcu 

(20 Şubat-20 Mart) tarih aralığında doğanlar balık burcu olarak doğmuşlardır. Bu burca zariflik ve hassaslık duygusu efsaneye göre Roma mitinde Aşk Tanrısı ismi ile bilinen Cupid ve Venüs tarafından verilmiştir. Yunan mitinde Afrodit ve Eros büyük bir yer kaplamakta ve bu isimler günümüze kadar balık burcu ile birleştirilerek getirilmektedir. Bir zamanlar canavar inancına göre, canavarların denize giremeyeceği düşünülür. Fakat günün birinde düşünülenin tersine bir canavarın denize girdiği gözlemlenir. Bu canavar daha sonra görülmeden göğe yükselir ve balık olarak denizin dibinde halen daha yaşamaya devam eder. Balık burcu bu nedenden çok naif insanların, çok duygusal insanların sembolü haline gelmiştir.

Bu makaleyle ilgili geri bildirim gönderin.

Bu Makale Hakkında

Burak Hoca
Bu makale Burak Hoca tarafından yazılmıştır.
Kategoriler: Astroloji
Yazdır
Bu sayfaya 5435 defa erişilmiş.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

25 Evet
24 Hayır

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir